Đối với dịch vụ sửa chữa:

Chi phí sẽ thu ( 50%- 100%) khi khách hàng xác nhận sửa chữa, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Có thể thu sau khi  hoàn thành sửa chữa tùy theo thỏa thuận của 2 bên.

Đối với dịch vụ bảo trì, bảo hành:

Chi phí và hình thức thanh toán theo thỏa thuận của 2 bên.

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ thường xuyên theo điều khoản trong hợp đồng.